Маркетинг Эксперт
Среда, 27.01.2021, 04:52
Меню сайта
                                                              

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен перечень названий некоторых авторских статей в сфере маркетинга, рекламы и ПР, которые наиболее полно раскрывают авторское направление деятельности.
Если вас интересует полный перечень работ автора, обращайтесь, пожалуйста, в редакцию сайта. 
Статьи
67. Примак Т. О. Нашою поведінкою не можна відкрито маніпулювати, тому що це породжує протилежні дії / Імміграда: Journal of ukrainians abroad. - Juli 5th, 2012. – P. 24-28.
66. Примак Т. О. Ще раз про ефективність реклами // Маркетинг в Україні – 2012,- № 1. – С. 21-24.
65. Примак Т. О. Маркетингове дослідження ЗМІ на ринку стоматології // Маркетинг в Україні – 2012,- № 2. – С. 26-30.
64. Примак Т. О. Порівняльний аналіз маркетингових заохочень у країнах Європи // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць Одеського національного економічного університету. – 2012. - № 1(44). - С. 140-146. 
63. Примак Т. О. Стратегії позиціонування у теорії маркетингу // Маркетинг і менеджмент інновацій – 2012. - № 1. – С. 13-20. Читать
62. Tetiana Prymak. Cultural Values in Formation of National Mentality: Ukraine in World Cooperation. / Knowledge Economy Society: Challenges of the Cotemporary World. Monograph / Edited by Renata Oczkowska and Bogusz Mikula. – Cracow: Cracow University of Economics, 2011. - 846 p. - Part 1. – P. 65-88. Read
61. Примак Т. О. Ще раз про ефективність реклами // Маркетинг в Україні – 2012,- № 1. – С. 21-25. 
60. Примак Т. О. Маркетинговий комунікатор: особливості підготовки фахівців // Маркетинг в Україні – 2011,- № 4. – С. 46-53.  Читать
59. Примак Т. О. Роль та місце ПР в системі управління ринковою діяльністю підприємства // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец. вип. "Маркетингова освіта в Україні". – К.: КНЕУ, 2011. – 706 с. – С. 315-321. Читать
58. Примак Т. О. Стилі в оформленні рекламних звернень: Україна 2006-2010 р.// Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011. - № 1, С. 45-55. Читать
57. Примак Т. А. Исследование рекламы в Украине: рациональный и эмоциональный аспекты // Маркетинг и реклама, 2010. - № 10. - С. 46-52. Читать
56. Примак Т. О. Дослідження використання соціально-комунікативних технологій у створенні рекламних звернень в Україні // Маркетинг в Україні – 2010,- № 5(63). – С. 14-18. (вересень-жовтень). Читать
55. Лилик І. В., Примак Т. О. Рейтингування спеціалізованих фахових видань // Маркетинг в Україні – 2010, - № 4(62). – С. 8-14. (липень-серпень). Читать
54. Примак Т. О. Культурні цінності у формуванні національної ментальності // маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля / Ред. кол.: Т. С. Максимова (гол. ред). – Луганськ : Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2010. - № 16. – С. 190-196. 
53. Примак Т. О., Примак Д.С. Маркетингова підтримка туристичного іміджу України // Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницьк. – 2009. - №5, Т. 3 (140). – С. 205-212. 
52. Примак Т. О. Маркетингові дослідження української ментальності, або хто такий українець (ІІ частина) // Маркетинг в Україні – 2009, - № 6(58). – С. 35-44. (листопад-грудень). Читать
51. Примак Т. О. Маркетингові дослідження української ментальності, або хто такий українець (І частина) // Маркетинг в Україні – 2009, - №.5(57). – С. 41-49. (вересень-жовтень). Читать
50. Prymak T. Advertising in the Central and Eastern Europe: Development of creativity in advertising in the 2003-2007 period in Ukraine // International Marketing and Business in the CEE Markets. – Katowice: University of Economics in Katowice Publisher< 2009. – P. 429-451.
49. Примак Т. О. Маркетингові комунікаційні стратегії: комплексний підхід до їх класифікації // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць – Спец.вип. Маркетинг: теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2009. – 653, [3] с. ; C. 548-559. Читать
48. Примак Т. О. Рекламний креатив в Україні // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Україна – Чехія – Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи (вип.. 6). – Херсон-Прага-Вроцлав.: ПП «Вишемирський», 2009. – С. 65-83.
47. Примак Т. О. , Скринько М. М. Споживче сприйняття реклами на ринку електроніки України // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Вип. 633. Логістика. – Львів.: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С.590-599. Читать
46. Примак Т. А. Возможно ли манипулирование в социальной рекламе// Маркетинг и реклама. – 2008, - № 3, С. 56-57. Читать
45. Примак Т. О., Костюченко А. М. Маркетингові аспекти просування послуг // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Вип. 633. Логістика. – Львів.: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С. 585-589.
44. Prymak Tetyana, Skrynko Macshym. The generalized researches of consumer perception of advertising at the market of household electronics of Ukraine || Proceedings of the 16-th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. – December 4-6, 2008. Vienna, Austria. – P. 301-317.
43. Примак Т. О. Маркетингові підходи формування туристичного іміджу України на Європейському ринку // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.. 33/ Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – 428 с. – С. 217-227. 
42. Примак Т. О. Рекламний креатив в Україні: вчора, сьогодні, завтра // Маркетинг в Україні – 2007, - № 6(46). – С. 27-36. (листопад-грудень). 
41. Пилипчук В.П., Примак Т. О., Лилик І.В. Професійні компетенції бакалаврів із маркетингу // Маркетинг в Україні – 2007, - № 1(41). – С. 52-60. (січень-лютий). 
40. Примак Т. О. Якою має бути соціальна реклама? // Маркетинг в Україні – 2006, - № 5(39). – С. 19-24. (вересень-жовтень). 
39. Примак Т. О. Від маркетингу відносин до маркетингу утримування клієнтів // Маркетинг в Україні – 2006, - № 3(37). – С. 42-45. (травень-червень). 
38. Примак Т. О. Концептуальні підходи до підготовки маркетингових комунікаторів в Україні // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2006, №4 – С. 120-123.
37. Примак Т. О. , Ткачук О. В. Маркетингові комунікації в системі освіти // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2006, №4 – С. 56-59. 
36. Примак Т. О. Сучасні тенденції українського рекламного креативу // Маркетинг в Україні – 2006, - № 1(35). – С. 15-19. (січень-лютий). 
35. Примак Т. О. Сучасні проблеми рекламного креативу в Україні. // Формування ринкової економіки. Зб. наук. праць. Спец. вип.. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. – К.: КНЕУ, 2005. – 604 с. (С. 534-541). 
34. Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікатори – це реальність? // Маркетинг в Україні – 2005, - № 3(31). – С. 27-30. (квітень-травень). 
33. Примак Т. О. Дизайн реклами для вищих навчальних закладів освіти в Україні // Маркетинг в Україні – 2004, - №6 (28). – С. 41-43. (листопад-грудень).
32. Примак Т. О. Інтеграція маркетингових комунікацій у діяльність підприємства на споживчому ринку України // Проблеми науки. — К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2003. — № 12. — С. 46-51. 
31. Примак Т. О. Оцінка ефективності маркетингових комунікативних кампаній // Маркетинг в Україні. – 2003. - № 5. - С. 36-39.
30. Примак Т. О. Особливості ринку маркетингових комунікацій // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. — 2003. — Вип. 1 (20). — С. 45—48. 
29. Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації в концепції маркетингу відносин // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 3 (19). — С. 14—17. 
28. Примак Т. О. Інтеграція маркетингових комунікацій у діяльність підприємства на споживчому ринку України // Проблеми науки. — К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2003. — № 12. — С. 28-31. 
27. Примак Т. О. Аналіз українського ринку маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 2. — С. 8—14.
26. Примак Т. О. Структурні моделі розподілу бюджету на маркетингові комунікації залежно від типів ринку // Економіст. — 2003. — № 1. — С. 58—61.
25. Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємства: психологічний аспект // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 1 (17). — С. 29—34. 
24. Примак Т. О. Удосконалення моделі комунікаційного процесу // Проблеми науки. — К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2002. — № 9. — С. 50—57.
23. Примак Т. О. Методологічні основи оцінювання ефективності маркетингових комунікацій // Вісник національного університету "Львівська політехніка”. — 2002. — Вип. 472. — С. 157—163.
22. Примак Т. О. Методологічні підходи до визначення поняття "комунікація” у суспільстві та бізнесі // Вісник Сумського державного університету. — 2002. — № 7(40). — С. 174—179.
21. Примак Т. О. Методика комплексного оцінювання іміджу підприємства на споживчому ринку України // Вісник Східноукраїнського національного університету. — 2002. — № 8. — С. 160—167. 
20. Примак Т. О. Зміст та значення інтегрованих маркетингових комунікацій: синергічний ефект // Проблеми науки. — К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2002. — № 7. — С. 36—44. 
19. Примак Т. О. Сучасна парадигма маркетингових комунікацій // Вісник Донецького національного університету. Серія "Економіка і право”. — 2002. — № 1—2. — С. 292—297.
18. Примак Т. О. Оцінювання іміджу підприємства на споживчому ринку України // Економіст. — 2002. — № 6. — С. 69—71. 
17. Примак Т. О. Маркетингові комунікації та просування товарів // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2002. — № 3. — С. 85-89. 
16. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в сім’ї та за її межами // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2002. — № 2. — С. 170—172. 
15. Примак Т. О. Маркетингова комунікаційна модель в системі управління підприємством // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2002. — № 1. — С. 126—135. 
14. Примак Т. О. Маркетингові комунікації як механізм регулювання відносин на споживчому ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. — 2002. — Вип. 18. — С. 104—109. 
13. Примак Т. О. Директ-маркетинг як інструмент маркетингових комунікаій // Системні методи керування, технологія і організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. Збірник наукових праць. — К.: НТУ, ТАУ, 2002. — Вип. 14. — С. 84—89. 
12. Примак Т. О. Концептуальні підходи до формування системи класифікації маркетингових комунікацій // Проблеми науки. — К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2001. — № 10. — С. 37—44. 
11. Примак Т. О. Особливості планування маркетингових комунікацій на підприємстві // Проблеми науки. — К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2001. — № 4. — С. 48—57. 
10. Примак Т. О. Особливості маркетингової комунікаційної політики на промисловому ринку // Маркетинг в Україні. — 2001. — № 2 (8). — С. 14—17. 
9. Примак Т. О. Оцінка економічної ефективності комплексу маркетингових комунікацій // Системні методи керування, технологія та організація виробництва. – К.: УТУ: ТАУ, 2001. – Вип. 12. – С. 350-357.
8. Примак Т. А. Формирование маркетинговой товарной политики на АЗС.- // Все для АЗС и нефтебаз. – 2000. - № 4. – С. 18-20. 
7. Примак Т. О. Пропаганда і паблік рілейшнз: єдність та різниця // Маркетинг в Україні. – 2000. - № 4 (спецвипуск). – С. 94-96.
6. Примак Т. О. Клиент – центральное звено в процессе организации системы маркетинга на АЗС // Все для АЗС и нефтебаз. – 2000. - № 3. – С. 14-16. 
5. Примак Т. О. Технология продаж на АЗС // Все для АЗС и нефтебаз. – 2000. - № 2. – С. 19-21. 
4. Примак Т. О. Особливості маркетингової комунікаційної політики на підприємствах нафтопереробного комплексу // Все для АЗС и нефтебаз. – 2000. - № 1. – С. 4-6. 
3. Примак Т. А. Службу маркетинга в каждое автотранспортное предприятие // Автошляховик України. - 1994. - №1. - С. 16-17.
2. Примак Т. О. Удосконалення методів прогнозування величини попиту на автоперевезення // Економіка України. - 1994. - №4. - С.87-89.
1. Примак Т. О. Маркетинг як ринкова концепція управління автотранспортними підприємствами // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво – 1999. - №15. – С. 43-44.

 
 
Новости
«  Январь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Поиск
Copyright MyCorp © 2021 Сделать бесплатный сайт с uCoz